Ett miljömedvetet företag

Vi har en kontinuerligt kontakt med våra leverantörer om vilka miljövänliga produkter som finns på marknaden.

Vi tar ansvar när det gäller återvinning av emballage, rest produkter, etc.

Genom att  följa miljöstationernas riktlinjer kan vi garantera minsta möjliga miljöpåverkan.

Våra uttjänta verktyg, material och maskiner återvinner vi enl de miljöriktlinjer vi fått av miljöstationerna.