Brandskyddsmålning

Vid brandskyddsmålning målas rätt mängd färg på tex stål, baserat efter byggnadens brandklass t.ex. R30, R60 eller R90. Syftet är att skydda stålet så länge som möjligt så att så många människor och djur som möjligt hinner utrymmas och brandkåren hinner anlända och släcka branden innan man når den kritiska temperaturen och stålet viker sig.

 

Vid brand utsätts en stålkonstruktion för termisk påverkan med resultat att temperaturen i materialet höjs. Detta medför en minskning av stålets bärförmåga som därför oftast måste isoleras. Att brandskyddsmåla en stålkonstruktion med svällande brandskyddsfärg innebär att man får mer tid att utrymma samt att i bästa möjliga mån behålla estetiken i stål och trä konstruktioner.

För oss är det viktigt att utföra bäst möjliga arbete. När vi utför ett jobb på en byggarbetsplats arbetar vi professionellt. Vi brandskyddsmålar med störst möjliga precision, vi brandisolerar med den senaste tekniken och de nyaste materialen. Vi strävar efter att välja produkter och metoder som är så skonsam som möjligt vad gäller miljö och människor utan att göra avkall på kvaliteten på produkterna

Ekebjörk måleri använder miljövänliga, ISO certifierade produkter som också är rekommenderade av sunda hus och byggvaru bedömningen. Vi efterlämnar egenkontrollen efter utförda arbeten.

Ring oss idag för mer information om Brandskyddsmålning i Västernorrland med omnejd